ĐĂNG NHẬP
   
 
  Trường Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu - Nơi đây ươm những mầm xanh cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
 
 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

CÁC HOẠT ĐỘNG
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

KHOA - BỘ MÔN
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU KỲ TUYỂN SINH TCCN NĂM 2012
 
Ngày 14/08/2012 Hội đồng tuyển sinh TCCN trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu đã họp và Quyết định điểm trúng tuyển các ngành đào tạo TCCN năm 2012.
 
 

UBND TỈNH BẠC LIÊU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 106/TB-CĐYT-HĐTSTC

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 8  năm 2012

 

THÔNG BÁO
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU
Kỳ tuyển sinh TCCN hệ chính quy - năm 2012

 

Căn cứ công văn số 150/TB-BGDĐT ngày 07/03/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012;

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BGDĐT ngày 17/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 08/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh TCCN ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BGDĐT ngày 17/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ thông báo số 90/TB-CĐYT ngày 25/06/2012 của Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu về việc Tuyển sinh TCCN hệ chính quy năm 2012;

Căn cứ kết quả dự tuyển TCCN của thí sinh;

Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu thông báo kết quả xét tuyển kỳ tuyển TCCN chính quy năm 2012 như sau:

1. Điểm trúng tuyển:

Điểm trúng tuyển cho từng nhóm đối tượng theo từng khu vực của từng ngành học là điểm tổng số của: Trung bình các môn thi tốt nghiệp, môn Toán , môn Hóa (hoặc môn Sinh) quy định tại bảng điểm chuẩn.

TT

Ngành

Điểm trúng tuyển

KV3

KV2

KV2 NT

KV1

KƯT

ƯT2

ƯT1

KƯT

ƯT2

ƯT1

KƯT

ƯT2

ƯT1

KƯT

ƯT2

ƯT1

1

Y sĩ YHCT

22.5

21.5

20.5

22.0

21.0

20.0

21.5

20.5

19.5

21.0

20.0

19.0

2

Y sĩ YHDP

23.0

22.0

21.0

22.5

21.5

20.5

22.0

21.0

20.0

21.5

20.5

19.5

3

Dược sĩ trung học

23.0

22.0

21.0

22.5

21.5

20.5

22.0

21.0

20.0

21.5

20.5

19.5

4

KTV xét nghiệm đa khoa

22.5

21.5

20.5

22.0

21.0

20.0

21.5

20.5

19.5

21.0

20.0

19.0

5

Điều dưỡng đa khoa

21.0

20.0

19.0

20.5

19.5

18.5

20.0

19.0

18.0

19.5

18.5

17.5

6

Hộ sinh

12.0

11.0

10.0

11.5

10.5

9.5

11.0

10.0

9.0

10.5

9.5

8.5

Những thí sinh ngoài tỉnh nếu trúng tuyển đều được xếp vào diện ngoài ngân sách.

2. Điều kiện xin phúc tra  hồ sơ dự tuyển:

Thí sinh muốn phúc tra hồ sơ dự tuyển cần nộp đơn theo mẫu, (không nhận đơn qua đường bưu điện) và nộp lệ phí xin phúc tra cùng lúc với nộp đơn, 15.000đ/hồ sơ.

Thời gian nhận đơn và lệ phí phúc tra: từ ngày 15/08/2012 đến 17 giờ ngày 30/08/2012. Địa điểm: Phòng Đào tạo- NCKH Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu, số 01 – Đoàn Thị Điểm – Phường 3 – TP. Bạc Liêu

3. Thời gian làm thủ tục nhập học:

Thời gian bổ sung hồ sơ nhập học từ ngày 20/08/2012 đến 17 giờ ngày 01/09/2012.

Đề nghị thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ đúng thời gian quy định.
 

Nơi nhận:

-          UBND tỉnh (báo cáo);

-          Sở Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);

-          Sở Y tế (báo cáo);

-         Lưu VT,ĐTNCKH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

PHẠM NGỌC ĐIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(14/08/2012)
 
<<Quay về
 
LIÊN KẾT WEBSITE


THỐNG KÊ
 
 
 

 
 

 

 

Copyright © 2009 Bản quyền thuộc về ..:: Trường Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu::...
Trường Cao Đẳng Y Tế Bạc Liêu
Địa chỉ: 01, Đoàn Thị Điểm, Phường 3, TX.Bạc Liêu, Bạc Liêu
Tel: (0781).3822.222 - 3826.265 - Fax: (0781).3824.642

Email: phongdaotao@caodangytebaclieu.edu.vn